línea vertical apoyo gráfico

Advocada a Reus

línea vertical apoyo gráfico

Anna Maria Deusedes Valls


Formació

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Advocada.
Col·legiada número 543 de I'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus.
Mediadora Familiar. Membre del Registre General de Mediadors Familiars del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
Mediadora en I'àmbit del Dret Privat. Membre del Registre General de Mediadors de Dret Privat del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
Formació homologada per a I'especialització en la Jurisdicció de Menors.
Formació homologada per a I'especialització en Violència de Gènere.
Formació continuada en totes les matèries.