Advocada a Reus

Anna Maria Deusedes Valls

Formació

  • Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
  • Advocada.
  • Col·legiada número 543 de I'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus.
  • Mediadora Familiar. Membre del Registre General de Mediadors Familiars del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
  • Mediadora en I'àmbit del Dret Privat. Membre del Registre General de Mediadors de Dret Privat del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
  • Formació homologada per a I'especialització en la Jurisdicció de Menors.
  • Formació homologada per a I'especialització en Violència de Gènere.
  • Formació continuada en totes les matèries.
Presentació