Advocades M & A - Serveis


Serveis

ESPECIALITATS-ÀREES DE TREBALL
Dret de Família: Separacions i divorcis. Parelles de fet. Guardia i custodies de menors. Filiacions. Incapacitacions i tuteles.

Violència de Gènere: Violència de gènere i domèstica. Ordres d'allunyament.

Dret Successori: Testaments. Herències. Legítimes.

Dret Civil: Reclamacions de deutes.Arrendaments i Desnonaments. Propietat Horitzontal. Contractes. Accions en matèria de Responsabilitat per Culpa Contractual o Extracontractual (indemnitzacions per Danys i perjudicis). Expedients de Domini per Immatriculació, Represa Tracte Successiu Ininterromput. Accidents de circulació.

Dret Penal: Denúncies. Defensa en Delictes, Faltes i Judicis Ràpids. Alcoholèmies.  Defensa de Menors.

Mediació: Mediació Familiar. Mediació Civil.
 Abogadas M & A escritorio
C. Llovera, 53 - 2n, 3.ª
Tel.: 977 128 004
Fax: 977 128 718
43201-REUS