Abogados en Reus y alrededores

 

Serveis

Dret de Família: Separacions i divorcis. Parelles de fet. Guarda i custodia de menors. Filiacions. Incapacitacions i tuteles.


Violència de Gènere: Violència de gènere i domèstica. Ordres d'allunyament.


Dret Successori: Testaments. Herències. Legítimes.

 

Dret Civil: Reclamacions de deutes. Arrendaments i Desnonaments. Propietat Horitzontal. Contractes. Accions en matèria de Responsabilitat per Culpa Contractual o Extracontractual (indemnitzacions per Danys i perjudicis). Expedients de Domini per Immatriculació, Represa Tracte Successiu Ininterromput. Accidents de circulació.

 

Dret Penal: Denúncies. Delictes Lleus. Delictes. Judicis Ràpids. Alcoholèmies.  Defensa de Menors.

 

Mediació: Mediació Familiar. Mediació Civil.

Presentació