Especialitats-àrees de treball a Reus

Montserrat Mosquera Pàmies

Formació

Advocada.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB).

Col·legiada número 569 de l'II·Iustre Col·legi d'Advocats de Reus.

Post Grau en Dret Civil en NuI·Iitat, Separació i Divorci per la Universitat de Barcelona (UB).


Mediadora Familiar. Membre del Registre General de Mediadors Familiars del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.


Mediadora en l'àmbit del Dret Privat. Membre del Registre General de Mediadors de Dret Privat del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Formació homologada per a I'especialització en la Jurisdicció de Menors.

Formació homologada per a I'especialització en Violència de Gènere.

Formació continuada en totes les matèries.

Presentació

Altres

Diputada 2n. de la Junta de I'II·Iustre CoI·Iegi d'Advocats de Reus.

Presidenta de la Comissió del Torn d'Ofici de I'II·Iustre CoI·Iegi d'Advocats de Reus.

Presidenta de la Comissió de Mediació de I'II·Iustre CoI·Iegi d'Advocats de Reus.

Professora de Mediació en el Màster d'Accéss a I'Advocacia de la Universitat Rovira i Virgili.

Contacte